זיהוי בעלי העניין בפרויקט

יחידת מיקרו למידה

בעל העניין המרכזי בכל פרויקט הוא הלקוח שלו. הלקוח הוא בדרך-כלל זה שצרכיו התניעו את הפרויקט והוא, ברוב המקרים, מפיק את התועלת המרכזית ממנו.

חשוב להבחין בין הלקוח המשלם על הפרויקט לבין זה שמשתמש בתוצריו. בהתייחס למדדי ההצלחה והכישלון של פרויקטים, מדד הערך ללקוח הוא המדד הראשון במעלה להצלחת הפרויקט. לפיכך, אם לקוחות הקצה המשתמשים בתוצר אינם מפיקים ממנו את הערך המצופה, הפרויקט נכשל, גם אם מנקודת מבטו של הלקוח המשלם הפרויקט עמד ביעדיו.

זיהוי בעלי העניין חיוני הן לניהול המעורבות של אלו שמפיקים תועלת כלשהי מן הפרויקט, והן לניהול ההתנגדויות של אלו שתוצאות הפרויקט אינן מיטיבות עמם.

בעלי העניין בפרויקט עשויים להיות רבים ומגוונים ובהם:

הלקוח
קרא עוד
לקוח פנימי או חיצוני; הנהנה מתוצאות הפרויקט; בעל השפעה ישירה על מטרות הפרויקט; מכתיב כיצד פעילויות מסוימות יבוצעו; נותן הנחיות למנהל הפרויקט; בעל אחריות להשלים משימות שונות בפרויקט;
לקוח קצה
קרא עוד
כל גורם שיעשה שימוש בפועל בתוצר או בשירות אשר יפותח במסגרת הפרויקט; הצלחת הפרויקט תלויה רבות באופן שבו בעלי עניין אלה יאמצו את תוצאותיו
נותן החסות (ספונסר)
קרא עוד
בעל עניין מרכזי ביעדי הפרויקט ובתוצאותיו עשוי ליזום את הפרויקט; מעורב באופן פעיל בתהליך קבלת ההחלטות בפרויקט; מבטיח שהפרויקט רלוונטי ונחוץ לארגון; מסייע בקביעת יעדים ואילוצים; פעמים רבות אחראי על תקציב הפרויקט
מנהל הפרויקט
קרא עוד
אחראי על הובלת הפרויקט והשגת יעדיו; מגדיר תוכנית עבודה מפורטת לפרויקט; מבקר את התקדמות הפרויקט; מדווח נתונים לגבי הפרויקט לבעלי העניין והגורמים המעורבים בפרויקט; מפתח ומניע את חברי צוות הפרויקט; מסיר מכשולים מהשטח; מנווט בנבכי הפוליטיקה הארגונית
בעל עניין כללי
קרא עוד
כל גורם אחר המעוניין או מושפע מהפרויקט; עשוי להיות גורם חיצוני לפרויקט; אינו בהכרח מעוניין בפרויקט או בתוצאותיו אבל מושפע ממנו
חבר צוות
קרא עוד
אחראי לביצוע משימות שונות בפרויקט; פועל בהתאם להנחיות שהוא מקבל מהממונה עליו; מדווח לממונה הישיר עליו
חבר צוות מרכזי
קרא עוד
מסייע למנהל הפרויקט, בעל ידע משמעותי לפרויקט; בעל תרומה ייחודית לתכנון והתקדמות הפרויקט; בעל ידע מקצועי חשוב לפרויקט; אחראי על התקדמות והשלמת נושאים בפרויקט
הספק
קרא עוד
בעל עניין האחראי לבצע פעולות כלשהן בפרויקט או לספק לו שירותים; מעוניין בהצלחת הפרויקט ובהכנסה שהוא מייצר עבורו; עשוי להיות שחקן מרכזי בפרויקט
הקודם
הבא

באופן כללי, ניתן להציג את בעלי העניין בפרויקט בפירמידה הפוכה אשר:

  • בתחתיתה נמצא הצוות המוקצה לפרויקט, אותו מנהל הפרויקט באופן פורמלי – בין אם מתוקף סמכות ובין אם לאו.
  • באמצע נמצאים ה"שחקנים" בפרויקט, אותם בעלי עניין אשר משחקים תפקיד כלשהו בפרויקט אבל אינם חלק מצוות הפרויקט.
  • ובראש הפירמידה נמצאים בעלי העניין אשר להם עניין כלשהו בפרויקט, בין אם כמפיקי תועלת ממנו ובין אם כמתנגדים לו.