בקרת נושאים מרכזיים המשפיעים על הפרויקט

יחידת מיקרו למידה

בכל פרויקט עשויים להיות מספר נושאים מרכזיים המשפיעים באופן משמעותי על התנהלותו ועל יעדיו, לחיוב או לשלילה. בפרויקט מנוהל היטב, מספר זה אמור להיות מוגבל לנושאים ספורים (שלושה עד חמישה נושאים), ולא פרוס למספר רב של נושאים שכאלה, ומכאן שמה של בקרה זו.

במוקד בקרה זו נמצאים הנושאים המשפיעים ביותר על הפרויקט, ולכן ממצאי בקרה זו מיועדים לדרג הניהולי הבכיר בו, הנדרש למעורבות ולמתן מענה מתאים.

לפי עקרון פארטו, 20% מהגורמים מניבים 80% מן התוצאות, ולכן בתהליך בקרה זה יש לזהות את אותם 20% מהנושאים המהווים מכשול להצלחה או לחילופין, תורמים תרומה משמעותית להצלחה; לנתח את שורש השפעתם על הפרויקט ולהתמקד בהם.

מיקוד נכון יבטיח ניצול יעיל של משאבי הפרויקט, לצד שיפור סיכויי ההצלחה שלו.