בקרת אבני-דרך

יחידת מיקרו למידה

אבני-דרך בפרויקט הן נקודות ציון שזוכות לתשומת לב מיוחדת ומהוות בסיס מרכזי לבקרה ולתקשורת. לעתים קרובות, אבן דרך מסמלת נקודת ציון להשלמת חבילת עבודה או שלב או להשלמת משימות חיצוניות לפרויקט, המתועדות בתוכנית העבודה שלו כאבני-דרך. ככזאת, אבן-דרך אינה מתארת את העבודה עצמה, אלא נקודת ציון לפני, במהלך או אחרי משימה כלשהי, ולכן היא נטולת מֶשֶך זמן (משך זמן אפס).

בקרת אבני-דרך עוסקת במעקב ממוקד אחר אותן נקודות ציון מרכזיות בפרויקט, ומטרתה לתעד את התקדמות הפרויקט ברזולוציית ביניים (בין משימות לשלבים), ולהתריע על חריגות. מעקב אחר נקודות מרכזיות בפרויקט עשוי להצביע באופן כללי על כיוון וקצב ההתקדמות ולהשפיע על תוואי הדרך בו.

אבני-הדרך שטרם הושלמו ושמתוכננות להגיע לסיומן בטווח הקרוב, צריכות להיות במרכז תשומת הלב של מנהל הפרויקט וצוות הפרויקט, כדי להבטיח שכל המשימות הדרושות לביצוע כדי להשלים את אותן אבני-דרך, מתקדמות בהתאם לתכנון.
אם מתעוררות בעיות בתהליך, הן מתגלות מוקדם ככל שניתן ומקבלות מענה מהיר ומקצועי.

בקרת אבני-דרך תשמש כלוח מחוונים מרכזי של הפרויקט, דרכו ניתן לנהל מעקב אחר התקדמות הפרויקט בצעדים הגדולים שבו, ועל שלמותו ו"בריאותו" באופן כללי.

בקרת אבני-דרך תעקוב גם אחר המגמה של עמידה בתאריכים שנקבעו להן, כך שאבן-דרך המתקדמת בהתאם לתכנון תיראה בגרף מגמה כקו ישר, בעוד אבן-דרך הנמצאת באיחור תיראה בגרף כקו עולה כלפי מעלה, ואילו אבן-דרך המקדימה את תאריך הסיום שנקבע לה, תופיע כקו היורד כלפי מטה. לדוגמה:

דוח מגמת אבני-דרך

הורידו כעת דוח אקסל לניהול מעקב אחר מגמת אבני הדרך בפרויקט שלכם