בקרות תקופתיות בפרויקט

יחידת מיקרו למידה

הבקרות התקופתיות הן אלה שיש לבצען מעת לעת, בתדירות משתנה המתאימה לסוג הבקרה בכל פרויקט ופרויקט. בקרות אלה שונות מן הבקרות השוטפות בעיקר בתדירות בה תבוצענה. ההבחנה בין הבקרות השוטפות לתקופתיות חשובה כדי לנהל את משאבי הפרויקט באופן יעיל, מבלי להיגרר לבקרת יתר, שעלולה להיות מזיקה ומפריעה, יותר מאשר תומכת.

בין הבקרות התקופתיות ניתן למצוא את: