מה צריך לעשות?

צרו תוכנית תקשורת פורמלית לפרויקט

1
2

זמנו את הפגישות הקבועות בפרויקט כך שיופיעו ביומנים של כל המשתתפים כבר מתחילת הפרויקט

צרו תבניות לדוחות הדרושים בפרויקט והטמיעו אותן בקרב צוות הפרויקט

3
4

היו נוכחים בשטח ונהלו תקשורת בלתי פורמלית עם חברי צוות הפרויקט, השחקנים בפרויקט ובעלי העניין בו