אישור הפרויקט

בסיום שלב התכנון הראשוני יש להביא את כל המידע הקיים בנוגע לפרויקט לאישור בעלי העניין. בתהליך זה מוצג "סיפור הפרויקט" ומתקבלת החלטה האם לאשר את הפרויקט בשלמותו, בחלקו או שמא,…

להמשך קריאהאישור הפרויקט