להסביר את הצורך בפרויקט על דרך החיוב זה צד אחד של המטבע. הצד השני שלו—שהוא לא פחות מעניין וחשוב, הוא ההסבר על דרך השלילה כלומר, מה יקרה אם הפרויקט לא יבוצע? הסבר זה עשוי להטיל אור נוסף בדרך להחלטה האם לאשר או לדחות את ההשקעה הכרוכה בפרויקט.

בחר פרויקט שאתה עתיד לנהל ותאר מה יקרה אם הוא לא יבוצע.
הקפד להתייחס לכל המשמעויות של אי-ביצוע הפרויקט.

הלחישה פועלת רק אם מתייחסים אליה...

קישורים ליחידות מיקרו למידה: