מהו פרויקט?

יחידת מיקרו למידה

פרויקט הוא:

רוב הפרויקטים מאופיינים ברמת מורכבות גבוהה ביחס לפעילות שגרתית, בעבודה משותפת של צוות, ובדרך-כלל במשך זמן הארוך מימים ספורים. פעילות שחוזרת על עצמה או פעילות פשוטה וקצרה ברוב המקרים לא תיחשב כפרויקט. להפיק דוח, לשלם לספק, לייצר מכונית בפס ייצור, אלה הן פעולות שגרתיות שאינן בגדר פרויקט.

בכל פרויקט ישנם בעלי עניין שונים, החל בלקוח של הפרויקט, עבור בנותני החסות, במנהלי תחומים שונים בארגון, בהנהלה הבכירה, בגופים ציבוריים, בספקים ובלקוחות קצה, וכלה בגורמים נוספים העשויים להיות מושפעים מהפרויקט או מתוצאותיו.