מה צריך לעשות?

הגדירו את האילוצים החלים על הפרויקט והקפידו לתאר את כל סוגי האילוצים ובהם: אילוצי זמן, משאבים או כסף, וכן אילוצים עסקיים, ארגוניים, סביבתיים, בטיחותיים, תשתיתיים ועוד

1
2

הגדירו את הנחות היסוד עליהן הפרויקט מבוסס (אם ישנן כאלה)

תכננו חלופות לביצוע הפרויקט בהתחשב בהנחות היסוד החלות עליו (בהנחה א' אז המשמעות היא X ובהנחה ב' המשמעות היא Y)

3