מה צריך לעשות?

זהו את כל בעלי העניין בפרויקט - החל מהלקוח ועד לבעלי עניין פחות מובהקים

1
2

קבעו את מידת ההשפעה שיש לכל בעל עניין על הפרויקט

אבחנו את מידת המעורבות של כל בעלי עניין בפרויקט

3
4

תנו את הדעת לפערים בעייתיים בין מידת השפעה של בעל עניין על הפרויקט לבין מידת המעורבות שלו בפרויקט