מה צריך לעשות?

צרו את "מבנה תכולת העבודה" (WBS - Work Breakdown Structure) ברזולוציה המתאימה לפרויקט

1
2

בדקו את שלמות התכולה ביחס לטבלת השלבים והתוצרים של הפרויקט ומול חברי צוות מתאימים

העריכו את העבודה והמשך הדרושים להשלמת כל חבילת עבודה ברמה התחתונה של הפירוק שיצרתם

3