הערכת העבודה והמשך

יחידת מיקרו למידה

לאחר השלמת פירוק מבנה ה- WBS במידה הדרושה, יש לבצע הערכות עבודה עבור תקציב הפרויקט. תהליך זה נעשה מלמטה כלפי מעלה, כאשר ההערכות בפועל מגובשות רק עבור חבילות העבודה ברמה הנמוכה ביותר בכל ענף. אלה – מתוקף המבנה ההיררכי של ה- WBS – מסתכמות ברמות שמעליהן ועד לשורש עץ הפרויקט קרי, הפרויקט כולו.

עבור כל חבילת עבודה יש לאמוד את מכלול המשאבים שיידרשו על מנת להשלימה (כוח אדם, זמן, כסף, ציוד, חומרים, מבנים, מקומות, וכדומה). בשלב התכנון הראשוני של הפרויקט ההערכות הראשוניות יהיו גסות אך מבוססות דיו בכדי לאשר או לדחות את הפרויקט, ובשלב התכנון המפורט ההערכות יהיו מפורטות ומדויוקת ככל שנדרש ואפשרי.

ביצוע הערכות גסות בשלב התכנון הראשוני יכול להיעשות על-ידי השוואה לפרויקטים דומים ולמשימות דומות לגביהן יש מידע מתועד קודם או באמצעות תשאול אנשי מקצוע בעלי ניסיון בכל תחום הנדרש לביצוע בפרויקט. ניתן גם לארגן סדנת גיבוש והערכת WBS בה משתתפים אנשי מפתח בתהליך תכנון הפרויקט. בסיומה יתקבל גיליון הערכות עבודה לפרויקט המבוסס על התכולה המוסכמת על הלקוח.

הערכת העבודה והמֶשֶך של כל משימה בפרויקט יכולים להתבצע בדרכים שונות, לפי עבודה או לפי משך – תלוי בסוג המשימה.

משימה בעלת משך משתנה היא משימה שהמשך שלה תלוי במספר ובסוג המשאבים המוקצים להשלמתה. משימות אלה יש להעריך על-פי העבודה הדרושה להשלמה, ורק לאחר מכן – להקצות את המשאבים בפועל ולקבל את משכה.
ניתן להציג זאת על-ידי הנוסחה:

עבודה / אחוז הקצאה (מספר משאבים) = מֶשֶך

לדוגמה, צביעת דירה היא משימה הדורשת 40 שעות עבודה של צָבָּע מנוסה, והמשך שלה תלוי במספר הצבעים שיוקצו לעבודה. צבע מנוסה אחד יצבע את הדירה בחמישה ימי עבודה, שני צבעים מנוסים יצבעו את הדירה ביומיים וחצי ואילו צבע מנוסה בחצי משרה או צבע לא מנוסה, יצבעו את הדירה בעשרה ימי עבודה.

משימה בעלת משך קבוע היא משימה שהמשך שלה אינו תלוי במספר ובסוג המשאבים המוקצים להשלמתה, אך עלות המשימה תלוי בכך. משימות מסוג זה יש להעריך על-פי המשך של המשימה ולאחר מכן, להקצות את המשאבים בפועל ולקבל את העבודה עבור המשימה, קרי, את עלותה. ניתן להציג זאת על-ידי הנוסחה:

משך * אחוז הקצאה (מספר משאבים) = עבודה

לדוגמה, משך הזמן של משימה מסוג רחיצה של רכב במכונת שטיפה אוטומטית הוא קבוע, אך קבלת הרכבים לניקוי פנימי ולניגוב הרכב לאחר השטיפה החיצונית יכולה להיעשות על-ידי עובד אחד או על-ידי כמה עובדים. במקרה זה, סך העבודה ועלות המשימה ישתנו בהתאם למספר העובדים.

חשוב לזכור שמשך המשימה שהוערך הינו המֶשֶך נטו, ולא המשך הקלנדרי שלה. כדי לחשב את המשך הקלנדרי של משימה, יש להוסיף לתוכנית העבודה גם סופי-שבוע, חגים, חופשות וימים נוספים בהם לא מבוצעת עבודה בפרויקט, וכן יש לקחת בחשבון שרוב המשאבים האנושיים בפרויקט לא יקדישו 100% מזמנם למשימה בודדת. תמיד יהיו ברקע ישיבות, פעילויות תמיכה במשימות קודמות, ועוד. אי לכך, מומלץ שלא להקצות כוח אדם על-פי מקסימום יחידות ההקצאה האפשריות למשימות, אלא להשאיר זמן לפעילויות המעטפת ולמשימות השוטפות, שאינן מופיעות בתוכנית העבודה של הפרויקט.

ישנן שיטות שונות ומגוונות להערכת העבודה או המֶשֶך של הפרויקט. השיטות השכיחות הן:

הערכה על-פי ניסיון עבר
גורמים בעלי ניסיון בביצוע העבודה הנדרשת להערכה מעריכים אותה על-פי ניסיונם בביצוע משימות דומות לזו המוערכת. בתהליך זה יבצעו הגורמים המעריכים פירוק נוסף של המשימה למרכיבים קטנים עוד יותר, ואז יעריכו את המאמץ הדרוש להשלמת כל חלק של המשימה. מוטב שהגורם המעריך יהיה זה שגם יבצע את המשימה בפועל. כך תושג גם התחייבות ברורה יותר כלפי העבודה, אך אם אין אפשרות כזו, מוטב לתָקֶּף את ההערכות שהתקבלו על-ידי גורם מעריך נוסף.
הערכה בצוות
מבוצעת על-ידי צוות שגובש לצורך העניין, במסגרת ישיבה בה מציג מנהל הפרויקט כל משימה, וכל משתתף כותב את ההערכה שלו לגבי העבודה על דף נייר. כל ההערכות של משתתפי הישיבה מוקראות ומועלות לדיון קצר, במהלכו מחליטים ביחד על ההערכה המתאימה ביותר לכל משימה. בישיבה זו צפות אי-הבנות רבות בנוגע למשימות, וניתן ליישר קו לגבי המשמעות והתכולה של כל משימה. תהליך זה אינו קצר, אבל יעיל מאד ומאפשר השגת הסכמה והבנה מעמיקה של תכולת הפרויקט.
הערכה על-פי פרמטרים
מתאימה מאד למשימות אותן ניתן או נדרש לכמת באופן פרמטריאלי. לדוגמה: שטח, גובה, מספר מרכיבים כלולים, מורכבות וכדומה. במצב כזה, ניתן לספק הערכות עבודה מדויקות יותר, אך תהליך ההערכה עשוי להיות ארוך ומורכב יותר.
הערכה בשלוש נקודות (three-points estimation)
שיטה להערכת העבודה במשימה המבוססת על שקלול שלוש הערכות שונות: הערכה אופטימית להשלמת המשימה, הערכה פסימית וההערכה הסבירה ביותר. גם בשיטה זו יש לבקש את ההערכות מגורם בעל ניסיון, עד כמה שניתן, ואז לבצע שקלול של ההערכות לפי נוסחה זו: (1 * הערכה פסימית + 4 * הערכה סבירה ביותר + 1 * הערכה אופטימית) / 6. בשיטה זו גם הערכה אופטימית נלקחת בחשבון, והערכה סבירה ביותר מקבלת את המשקל הרב ביותר בחישוב הכולל של העבודה במשימה.
שקופית קודמת
שקופית הבאה