הנחות יסוד ואילוצים

יחידת מיקרו למידה

בכל פרויקט קיימים אילוצים ברורים המשפיעים על התכנון ועל הביצוע שלו או לחילופין, תנאים שאינם ברורים, אך שמִן הראוי להניח לגביהם הנחות כדי להתקדם בו.

לדוגמה, תכנון הפרויקט מתייחס להנחת העבודה שהתשתיות הקיימות ישמשו גם לפיתוח החדש, שאם לא כן, התכנון אינו תקף, ויש להתייחס למצב אחר לחלוטין.
את הנחות היסוד המנחות את התכנון יש לתעד באופן ברור ולהבטיח שהן מוסכמות על כל הגורמים המעורבים בפרויקט ועל בעלי העניין בו.

אם ישנן כמה הנחות יסוד לפרויקט, שכל אחת מהן עשויה להכתיב תנאים שונים לביצוע הפרויקט ו/או לתוצאות שלו, חשוב לבצע ניתוח ותכנון לפי החלופות הנובעות מאותן הנחות יסוד כבסיס לקבלת החלטות מושכלות בזמן אישור הפרויקט ובמהלכו.

האילוצים בפרויקט עשויים להיות מגוונים וקריטיים להצלחת הפרויקט. יכולים אלה להיות אילוצי זמן, משאבים או כסף, וכן אילוצים עסקיים, ארגוניים, סביבתיים, בטיחותיים, תשתיתיים ועוד. אילוצים – כשמם כן הם – מאלצים אותנו או מונעים מאתנו לפעול בצורה מסוימת, זאת בעוד הנחות היסוד מניחות קיומם של תנאים שיש להתבסס עליהם. על כן, הכרחי לזהות אותם מוקדם ככל האפשר ולשלב אותם בתכנון הפרויקט.

אילוצים שכיחים בפרויקט:

  • אילוצים הקשורים למוצר/שירות המפותחים במסגרת הפרויקט כגון: עלות הייצור, מחיר לצרכן, דרישות תקן, התאמה לתנאי שימוש ועוד.
  • אילוצי משאבים (כ"א, חומרים, ציוד, מקומות, כסף) כגון: לא ניתן לעשות שימוש במעבדה במהלך חודש יולי.
  • אילוצי זמן כגון: מתי הפרויקט או פעילות מסוימת פרויקט צריכה להתחיל או להסתיים.