משולש הזהב בניהול פרויקטים

יחידת מיקרו למידה

כל אחד מקודקודי המשולש עשוי להשתנות במהלך הפרויקט – אם כתוצאה מאילוצים/שינויים בפרויקט עצמו או מאלו שמשפיעים עליו מבחוץ. לדוגמה, שכיח למדי שיהיו שינויים במשאבים או בלו"ז של הפרויקט עקב אילוצים כאלה ואחרים. גם תקציב הפרויקט עשוי להשתנות כתוצאה מאילוצים. אבל מעניין במיוחד הוא דווקא קודקוד התכולה כיוון שלו יש נטייה טבעית לתפוח גם ללא קשר לאילוצים חיצוניים, פשוט מעצם טבעו של פרויקט.

הסיבות לגידול בתכולת פרויקט נחלקות לשניים:

  1. סיבות ענייניות ולגיטימיות הנובעות מרמת הוודאות הנמוכה המאפיינת פרויקטים
  2. סיבות שאינן ענייניות הקשורות לתכנון חלקי או לקוי

תפקידו של מנהל הפרויקט הוא להבטיח את התכנון הטוב ביותר שניתן בתנאי אי-וודאות, ולהיערך בצורה טובה לאי הוודאות האינהרנטית של פרויקט.