מהו סיכון אמיתי?

יחידת מיקרו למידה

סיכון אמיתי הוא כזה שמתאר בראש ובראשונה אירוע שהינו:

אירוע עתידי

אירוע עתידי שעדיין לא התרחש, אחרת מדובר כבר בבעיה שיש לתת לה מענה

סיכון הוא אירוע אשר טרם קרה (וייתכן שכלל לא יקרה)

אירוע מזיק או משבש שכבר קרה הוא "בעיה". בעיה מצריכה פעולה מתקנת, פעמים רבות בדחיפות גבוהה. סיכון, לעומת זאת, מצריך פעולות מונעות ומחייב חשיבה מוקדמת. שגיאה נפוצה היא להתייחס לאירוע שכבר קרה כאל סיכון. לדוגמה: "ציוד הבדיקה שרכשנו הגיע תקול" זו בעיה (סיכון שהתממש) אותה כבר לא ניתן למנוע אלא רק לתקן.

אירוע לא ודאי

אירוע שאין וודאות כי יתממש, אחרת מדובר באילוץ שיש לטפל בו

סיכון הוא אירוע שיש לגביו אי ודאות – אין ביטחון שיקרה או ביטחון שלא יקרה

האתגר הינו לקבל החלטות לגבי אופן ההתמודדות עם סיכון בתנאי אי הודאות הללו. שגיאה נפוצה היא להתייחס לאירוע עתידי ודאי כאל סיכון. לדוגמה: "המפתח הראשי יוצא למילואים בחודש הבא למשך 4 שבועות" זה אינו סיכון כי אם אילוץ שחייבים להתחשב בו

אירוע מזיק

אירוע שאם יתממש יגרום לנזק ליעדים של הפרויקט

סיכון שמתממש – ישבש את עמידת הפרויקט ביעדיו המוגדרים

שגיאה נפוצה היא להתייחס לאירוע המשפיע על היעדים של מישהו אחר ולא של הפרויקט. לדוגמה: "אם נספק את המוצר המבוקש – יתכן שהלקוח לא יוכל להרוויח ממנו מספיק כסף". אם יעדי הרווח של הלקוח אינם חלק מיעדי הפרויקט, זהו אינו סיכון של הפרויקט אלא של גורם אחר.

אירוע ספציפי ולא כוללני

אירוע המוגדר באופן נקודתי וספציפי ולא בכותרות או בסיסמאות

אירוע ספציפי ולא כוללני

אירוע סיכון חייב להיות מוגדר באופן נקודתי וספציפי ולא בכותרות או בסיסמאות, אחרת לא ניתן יהיה לפתח תגובות מתאימות להתמודדות עמו. הגדרת אירוע הסיכון צריכה לענות על שאלות כגון: מה בדיוק עלול לקרות? על כמה מדובר? למי זה יקרה? מתי? וכד'. שגיאה נפוצה היא להגדיר סיכונים בצורה כוללנית ולא מדויקת.

אירוע סיבתי

כזה שמתאר את הגורם לאירוע ולא את תוצאתו.

אירוע סיבתי

פגיעה ביעדי הפרויקט היא תוצאה – בעוד סיכון הוא האירוע שעלול לגרום לאותה תוצאה. שגיאה נפוצה היא להתייחס לתוצאת הסיכון כאל הסיכון עצמו. לדוגמה: "חשש מפני עיכוב של חודש בסיום פיתוח הרכיב". עיכוב או איחור מתארים את הנזק שבחריגה מלו"ז הפרויקט – את התוצאה של הסיכון. השאלה היא מה הסיבה לנזק? מהו הגורם? מהו אותו אירוע שעלול לקרות ואשר בגללו יתעכב הפיתוח?

אירוע ספונטני

אירוע ספונטני, חיצוני לפרויקט, אשר אין עליו שליטה ישירה

אירוע ספונטני, חיצוני לפרויקט, אשר אין עליו שליטה ישירה

אם יקרה או לא יקרה לא ייקבע ע"י פעולה כלשהי של הפרויקט, אלא ע"י מציאות חיצונית לפרויקט, דינמית ומשתנה תמידית. שגיאה נפוצה היא להתייחס לאירוע פנימי בפרויקט כאל סיכון.