תקשורת בפרויקט

יחידת מיקרו למידה

התקשורת משחקת תפקיד עצום בחיינו!
קשה לחשוב על פעילות כלשהי שאינה מערבת תקשורת ולמרות זאת, אנחנו נוטים לשכוח עד כמה חשובה התקשורת להצלחה שלנו, למערכות היחסים שאנחנו מנהלים, ובסיכומו של דבר, לאושר שלנו.
תקשורת היא אומנות הרבה יותר מאשר מדע וככזו, היא מגיעה בצורות שונות ומגוונות וללא סט חוקים מוחלט אחד שמגדיר תקשורת נכונה או לא נכונה.

תקשורת עוסקת בארגון ובהפצת מידע לבעלי העניין בפרויקט, לגורמים המושפעים ממנו ולאלה המעורבים בו, באופן המותאם לכל גורם המקבל אותו.

תקשורת היא המערכת שמזרימה את הדם בעורקי ובנימי הפרויקט והיא מהווה, פעמים רבות, גורם מרכזי בהצלחתו ובהשגת יעדיו או לחילופין, בכישלונו. מנהל פרויקט משקיע את רוב זמנו בעניינים הקשורים בתקשורת, ולכן יש להבטיח שהשקעה זו יעילה, ולא מבוזבזת.

התקשורת נחלקת לתקשורת פורמלית, סדורה, המתקיימת בדרכים הישירות והסלולות של הפרויקט, ולתקשורת בלתי-פורמלית, המתקיימת בדרכים העקיפות וב"דרכי העפר" שלו. שתיהן חיוניות לניהולו התקין.