בקרות מיוחדות בפרויקט

יחידת מיקרו למידה

בכל פרויקט יש לבצע מעת לעת בקרות מיוחדות – לפי עניין וצורך או בחלוף תקופה ארוכה מהפעם האחרונה בה בוצעה בקרה מסוג זה. בקרות אלה בוחנות את התמונה הכוללת של הפרויקט, והן נועדו להבטיח לא רק שהפרויקט יתקדם לעבר יעדיו, אלא שיעדי הפרויקט עדיין תקפים; שסדרי העדיפויות שנקבעו לא השתנו; שהלקוח מעורב בפרויקט ומחויב אליו.

בין הבקרות המיוחדות ניתן למצוא את: