בחינת סדרי עדיפויות

יחידת מיקרו למידה

העדיפות שנקבעה למשימות בפרויקט אינה בהכרח קבועה לכל אורכו והיא עשויה להשתנות מסיבות הנובעות מתוך הפרויקט או מחוצה לו, ולכן חשוב, אחת לתקופה, לבחון בצורה יזומה את סדרי העדיפויות שהוגדרו ולעדכן אותם במידה שחל בהם שינוי.

לא כדאי להמתין שהלקוח ידווח על שינוי, משום שזה עלול להיות באיחור ובזמן הזה המשאבים בפרויקט עלולים להיות מושקעים במקום הלא נכון וליצור מצב של בזבוז משאבים יקרים במקוֹם שאינו עוד בעדיפות גבוהה בפרויקט.

השקעת משאבי הפרויקט במשימות בסדר עדיפות שאינו גבוה עלולה להוביל להתקדמות במשימות פחות חשובות, במקום להתקדם במשימות החשובות באמת ללקוח ולפרויקט.

זיהוי מוקדם של שינוי בסדר עדיפות של משימות בפרויקט, הן עבור הלקוח והן עבור צוות הפרויקט, ומיקוד במשימות בעדיפות גבוהה, יבטיח ניהול מדויק של הפרויקט כאשר תשומת הלב הניהולית והמקצועית מחולקת באופן מחושב ולא רק "סדרתי" (לפי סדר כרונולגי של המשימות).