בקרת יעדים

יחידת מיקרו למידה

יעדי הפרויקט ראשיתם באותם יעדים המניבים תועלות לבעלי העניין בו, ואחריתם ביעדים המאלצים את הפרויקט ומגדירים את גבולות "משולש הזהב" שלו: תכולה, לו"ז, עלות ואיכות. כולם צריכים להיות נר לרגליו של מנהל הפרויקט לכל אורך הפרויקט. בקרת יעדים עוסקת בשני היבטים:

בחינה

בחינת התקדמות הפרויקט ביחס ליעדיו

תיקוף

תיקוף יעדי הפרויקט מצד שני

טעות היא להניח שיעדי הפרויקט שנקבעו בתחילת הפרויקט נשארים כפי שהוגדרו עד סיומו. למעשה, ככל שהפרויקט ארוך יותר, כך הסיכוי שחלק מיעדיו ישתנה לפני סיומו, גדול יותר.

כדי להבטיח שהפרויקט מתקדם לעבר יעדיו, חשוב לוודא שהיעדים ברורים לכל הגורמים המעורבים ולצוות הפרויקט – כל העת. דרך טובה להבטיח שכך הדבר – לתלות כרזות עם יעדי הפרויקט בחדר מנהל הפרויקט ובמקומות מרכזיים בהם שוהים חברי הצוות, כך שיעדים אלה תמיד יהיו ברקע וניתן יהיה להתייחס אליהם. כמו כן, מוטב, מדי פעם, להתייחס ליעדי הפרויקט בתחילת או בסיום ישיבות צוות, וכן בישיבות ועדת ההיגוי.

כאשר יעדי הפרויקט נמצאים כל העת בשיח הפרויקטלי ובמוקד תשומת הלב הניהולית, קל לזהות בהם שינויים בשלב מוקדם בתהליך ולהתארגן בהתאם. יעדים שאינם נמצאים בשיח הפרויקטלי מתוך הנחה שהם תקפים, עלולים להתגלות כלא רלוונטיים, לאחר שהושקעו כבר משאבים רבים בהשגתם.