בקרת רידוד

יחידת מיקרו למידה

ידוע כי פרויקטים נוטים להיכשל ככל שהם גדולים יותר. עודף תכולה שאינה באמת נחוצה לא תורמת להצלחתם.

הפיתוי לעשות הרבה ולעיתים אף יותר מדי, נובע מהלחץ לפתח מוצרים ושירותים חדשים יותר, מהירים יותר, גדולים יותר, חזקים יותר, מרשימים יותר וטובים יותר, במיוחד לנוכח תחרות. לפעמים, הדבר נובע מניהול שאינו נחוש דיו ואינו ממוקד במטרה.

מנהל פרויקט טוב לא שם דגש רק על השלמת הפרויקט בהתאם למשולש הזהב – תכולה, לו"ז ומשאבים, כי אם על הערך שהפרויקט ישיא ללקוח שלו. מנהל פרויקט טוב יודע, שלעיתים מה שנכון לפרויקט וללקוח הוא לעשות פחות בכוונת מכוון, ובכך להשיג יותר.

בפרויקטים גדולים או מורכבים, מוטב לעשות וויתורים בתכולת הפרויקט באופן יזום – לפני שנוצר לחץ שמחייב זאת. לשם כך, מומלץ לבצע מדי פעם בפעם בקרה שמטרתה לרדד את תכולת הפרויקט, ובכך להימנע מבזבוז זמן, מבזבוז משאבים ומעודף מאמץ על תכולה שאינה יוצרת ערך של ממש. כמובן, רידוד התכולה צריך להיעשות בתיאום מלא עם הלקוח ובהסכמתו.

את התכולה שהוצאה מחוץ לפרויקט יש לתעד כך שניתן יהיה לשחזרה וליישמה בעתיד, על פי הצורך.