תוכנית ניהול סיכונים

יחידת מיקרו למידה

סיכון הוא אירוע עתידי, לא ודאִי, שעדיין לא התרחש; אירוע שאם יתרחש, עלול לפגוע ביעדי הפרויקט.

סיכון נובע מסיבה כלשהי, אחריה יש להתחקות בשלב פיתוח תוכנית ניהול הסיכונים המפורטת.

בתהליך זיהוי הסיבות לאירוע סיכון יש לבודד את הסיבות האפשריות ולתאר כל אירוע סיכון ביחס לסיבה ממנו הוא נובע. לדוגמה: חשש למחויבות נמוכה של ההנהלה כלפי הפרויקט עשוי לנבוע מסיבות שונות, שכל אחת מהן דורשת טיפול אחר. מחויבות נמוכה של ההנהלה עקב כניסה של פרויקט אסטרטגי אחר במקביל לפרויקט המדובר, אין דינו כדין מחויבות נמוכה עקב שינוי בהרכב ההנהלה בזמן הפרויקט.

לפיכך, סיכון הוא אירוע ספציפי אותו יש לזהות ולהגדיר באופן מפורשׁ, ולא באופן כוללני, כך שניתן יהיה לפתח אסטרטגיות מתאימות להתמודדות עמו.

תוכנית ניהול סיכונים מתפתחת באופן רציף ושוטף מיום יזום הפרויקט ועד להשלמתו. מטרתה לספק לבעלי העניין בפרויקט ולמנהליו מידע מהימן בנוגע לאיומים המסכנים את הפרויקט ולהציע דרכים להתמודד עמם.

התהליך מתחיל בזיהוי אותם אירועים שעלולים לפגוע בפרויקט וביעדיו, ממשיך בהערכת ההסתברות שהם אכן יתממשו ויהפכו לבעיה, לצד מידת הנזק הטמונה בהם, ומסתיים בפיתוח אסטרטגיות מתאימות להתמודדות הן עם הסיכון, והן עם הבעיה שעלולה להיווצר.

תהליך ניהול הסיכונים בפרויקט
תהליך ניהול הסיכונים בפרויקט

תוכנית ניהול הסיכונים מנוטרת ומעודכנת על בסיס שוטף מאחר שהסיכונים בפרויקט אינם קבועים. סיכונים חדשים מתגלים וסיכונים שכבר זוהו, משנים את עוצמת השפעתם, מתממשים או מפסיקים להיות רלוונטיים עוד.

לא נדרשים כלים מיוחדים בשביל לפתח ולנהל תוכנית ניהול סיכונים טובה. קובץ אקסל מאורגן היטב יעשה את העבודה מצוין!

אתם מוזמנים להוריד ולעשות שימוש בתוכנית ניהול הסיכונים שלנו:

תוכנית ניהול סיכונים

הורידו כעת תבנית של אקסל לניהול הסיכונים שלכם