מדדים להצלחה

יחידת מיקרו למידה

פרויקט מוצלח מוגדר ככזה שהשיג את יעדיו ושתוצאתו מספקת ערך ללקוח. מכאן נובע שהצלחה או כישלון של פרויקט הם בראש ובראשונה פונקציה של יעדיו;
ולפיכך, הגדרה ברורה של יעדים ומדדי ביצוע אובייקטיביים להצלחה הכרחיים למדידת ההצלחה של פרויקט.

מדד להצלחה צריך להיות מוגדר בצורה ברורה ועליו להיות מדיד, שאם לא כן הוא חסר ערך לבחינת ההצלחה של הפרויקט.

מדד טוב יוגדר במבנה הבא:

התוצאה הרצויה, הערך שלה היום, הערך החדש אליו שואפים להגיע, תוך כמה זמן נגיע לערך החדש.

לדוגמה:

  • ירידה בקצב נטישת הלקוחות מ- X בממוצע לחודש היום ל- Y בממוצע, תוך חצי שנה מיום הפעלת המערכת החדשה.
  • גידול במס' הלקוחות החדשים מ- X בממוצע לחודש היום ל- Y בממוצע, תוך חצי שנה מיום הפעלת המערכת החדשה.
  • עלייה בשביעות רצון העובדים מ- X לפי סקר שביעות רצון אחרון, ל- Y תוך 3 חודשים מיום השקת השירות החדש.

מדד שאינו ניתן למדידה או שאין נתונים לגביו כיום, לא יוכל לתת לנו אינדיקציה לגבי מידת ההצלחה של הפרויקט.