בקרת נתיב קריטי

יחידת מיקרו למידה

הנתיב הקריטי של הפרויקט הוא רצף המשימות הארוך ביותר שנותן את משך הפרויקט הקצר ביותר וככזה, הוא מכתיב למעשה את משך הפרויקט בפועל. הסיבה לכך טמונה בהיעדר מרווחי ציפה בין המשימות בנתיב הקריטי ולכן, כל חריגה בפעילות הנמצאת בנתיב הקריטי, דינה חריגה בפרויקט כולו. לפיכך, חשוב מאד לשמור את הפעילויות בנתיב הקריטי בפוקוס הניהולי והמקצועי של הפרויקט.

בתהליכי הבקרה של הנתיב הקריטי, חשוב לשים דגש על שלושה היבטים:

  1. מועד ההתחלה של המשימות הנמצאות בנתיב הקריטי של הפרויקט;
  2. ההתקדמות השוטפת של העבודה במשימות אלה;
  3. מועד ההשלמה שלהן.

כדי להבטיח שמשימות בנתיב הקריטי מתחילות במועדן, חשוב לספק התראה לקראת מועד ההתחלה הצפוי של משימות אלה ולוודא שהמשאבים הדרושים לביצוען ערוכים ומוכנים לתחילת העבודה הנדרשת מהם.

מאחר שהנתיב הקריטי עשוי להשתנות במהלך הפרויקט כתוצאה מהתקדמותו בפועל, חשוב לבקר לא רק את הנתיב הקריטי הנוכחי, אלא אף את מה שידוע בשם "כמעט נתיב קריטי", הנובע ממרווחי ציפה כוללים שהולכים ומצטמצמים. לפיכך, בקרת "כמעט נתיב קריטי" מתמקדת במרווחי הציפה הכוללים של המשימות בפרויקט ומתריעה בכל מצב בו הם מתקרבים לסף יצירת נתיב קריטי ומועד סיום חדשים לפרויקט.