המשאבים בפרויקט

לאחר זיהוי הקשרים והאילוצים בפרויקט, יש לזהות ולהגדיר את המשאבים הדרושים לביצועו. ישנם סוגים שונים של משאבים, אותם ניתן לחלק לארבע קבוצות עיקריות: אנשים, חומרים, ציוד או מקומות וכסף. את…

להמשך קריאההמשאבים בפרויקט

בקרת אישורים

לפרויקטים רבים נדרשים אישורים שונים לשם התקדמות הפרויקט, וכן אישורים עבור התוצר המופק במסגרתו. אישורים אלה עשויים להיות אישורים פנים - ארגוניים, הניתנים על-ידי הגורמים המעורבים בפרויקט או על- ידי…

להמשך קריאהבקרת אישורים

מרווחי ציפה

מרווחי הציפה בין משימות נוצרים עקב תזמון מוקדם ותזמון מאוחר של משימות בפרויקט. מנגנון התזמון של משימות בפרויקט מבצע חישוב בשני צעדים:חישוב מועד ההתחלה המוקדם של כל משימה, המחושב מתחילת…

להמשך קריאהמרווחי ציפה